top of page
  • sannecoun

Hart van Haspengouw... hier draait het om!

Heb je graag een opfrissing over waar het Hart van Haspengouw om draait? Dat vind je hier terug!


Natuurlijk glooiend

Haspengouw is de thuis voor heel wat typische, vaak zeldzame soorten zoals de kamsalamander, de grauwe klauwier, akkervogels en vleermuizen. In de plooien van het landschap liggen natuurpareltjes, verborgen in de beekvalleien. De valleigebieden van de Herk- en Mombeekvallei, die van bron tot monding in Haspengouw liggen, vormen de levensaders van het Landschapspark en tegelijk een belangrijk instrument in de strijd tegen droogte, erosie en overstroming.

Twee historische tracés doorkruisen Haspengouw. Het fruitspoor – dat nu dienst doet als groene wandel- en fietsverbinding – en de Romeinse weg, elk met een rijk erfgoedverleden dat nog sterk leesbaar is in het landschap. Talloze kleine landschapselementen zoals hagen, poelen, boomgaarden en eeuwenoude holle wegen bruisen van het leven. Met dit masterplan streven de projectpartners naar een biodivers Haspengouw waar elke landschapsgebruiker de vruchten van plukt.


Vruchten van eigen bodem

Haspengouw is een voedsellandschap bij uitstek. Het is de grootste fruitstreek van West-Europa. De promotie en vermarkting van de lokale producten die de rijke leemgronden voortbrengen is dan ook een belangrijke doelstelling.

Het landschap in Haspengouw is mee gevormd door de landbouwers in de streek. Met dit masterplan willen de projectpartners nog intenser samenwerken met landbouwers om een leefbaar en levendig landschap vorm te geven, en samen op zoek te gaan naar manieren om op een klimaatbestendige manier aan landbouw te doen. Hiervoor worden experimenten en veldlabo’s opgezet binnen de akkerbouw, fruitteelt en op graslanden.


Rijkelijk erfgoedlandschap

Haspengouw trekt al duizenden jaren mensen aan. Tongeren als oudste stad van België, meer dan 100 kasteeldomeinen en landgoederen en 4 UNESCO werelderfgoedobjecten getuigen van het rijke verleden van de unieke streek. Van compacte kerkdorpen tot historische steden: als bezoeker kan je het erfgoed volop beleven. Het masterplan wil dit erfgoed meer dan ooit tot leven brengen.

De projectpartners gaan op zoek naar nieuwe manieren om erfgoed open te stellen voor belevingsvol toerisme en educatieve programma’s voor jong en oud. De Landschapsbiografie, samengesteld door experten, vormt hierbij een ideaal uitgangspunt.

Om bezoekers wegwijs te maken doorheen het landschap zijn er verschillende strategische locaties geselecteerd die als onthaalplek fungeren op internationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze gelaagde onthaalplekken worden ingezet om de bezoekersstromen in tijd en ruimte te spreiden. Ze brengen het Haspengouwse verhaal en laten zien dat Haspengouw ook buiten het bloesemseizoen enorm veel te bieden heeft.


Gastvrije dorpen

In de rustige dorpen ervaar je de couleur locale van het gastvrije, hartelijke Haspengouw. De Haspengouwer is trots op zijn streek en deelt die fierheid graag met anderen. Het masterplan waakt erover dat de ontwikkelingen in het landschapspark gebeuren op een manier waarbij lokale bewoners wel bij varen, zonder de draagkracht van de dorpen en landschappen te overschrijden.

Het masterplan wil het aanwezige enthousiasme bij bewoners en organisaties nog vergroten via campagnes, burgerparticipatie en een stevige vrijwilligerswerking. Zo kan iedereen met een hart voor Haspengouw bijdragen aan het behoud van de authentieke landschappen en leefbare dorpen.


221 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page