top of page

Partners

Een landschap maak je niet alleen!

De samenstelling van de gebiedscoalitie kwam op een organische manier tot stand en is gebaseerd op de eigenheid van de streek. In de coalitie zetelen alle stakeholders die samen de doelstellingen en uitdagingen van het toekomstige Landschapspark kunnen en willen realiseren. 


Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zorgde voor het indienen van de kandidatuur. De aanvraag voor het label komt er op vraag van haar partners: overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden, private landeigenaren, waterbeheerders, toeristische verenigingen en onderzoeksinstellingen. 


IMG_1718.jpg
partnergemeenten.png
Figuur partnerlogo's versie jan 24.jpg
HartvanHaspengouw_logo.png

Samen sterk!

Alle sectoren voelen de noodzaak om de wildgroei van initiatieven en projecten in de streek op elkaar af te stemmen en te bundelen. Dankzij dit initiatief van de Vlaamse overheid kunnen de partners in Haspengouw hun individuele werkingen overstijgen en intersectoraal samenwerken aan de realisatie van ambitieuze langetermijndoelstellingen. Zo kunnen we het rijke cultuurlandschap van Haspengouw verder laten floreren, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst. 

bottom of page