top of page

Natuurlijk, glooiend landschap

Glooiend karakter

Wie weleens in Haspengouw wandelt of fietst, staat vroeg of laat over de eindeloze velden en weilanden te turen. Maar de geologie en het glooiend karakter van deze streek creëerden meer dan prachtige panorama’s. Samen waren ze bepalend voor het ontstaan van de bijzondere natuur en de menselijke inrichting en gebruik van het landschap. 
 

IMG_5253.jpg
IMG_0996.jpg

Valleien en plateaus

Het zijn de talrijke beken en riviertjes die het golvende landschap boetseerden. In de weelderige beekvalleien vind je nog natte natuur die waardevolle dieren en planten herbergt, niet zelden in Natura 2000 en VEN-gebieden. De drogere plateaus lenen zich dan weer uitstekend voor de akkerbouw en fruitteelt die nog steeds typerend is voor de regio. 

bottom of page