top of page
pano_bollenberg (2)_edited.jpg

Het traject

Onze plannen

In de loop van 2022 en begin 2023 werken de coalitiepartners aan een breed gedragen, ambitieus masterplan en een concreet actieprogramma. Hierin leggen we vast op welke manier we de komende 20 jaar zorg dragen voor de unieke kwaliteiten van het Haspengouws landschap en hoe we de streek weerbaar maken voor de vele uitdagingen van de toekomst. 

Deze plannen leggen we in mei 2023 voor aan de Vlaamse overheid. Slechts drie van de ingediende dossiers worden uiteindelijk beloond met het label van landschapspark. Daar gaan we voor!  
Via een tiental workshops, zowel met de coalitiepartners als met de bredere bevolking, gaat het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren het komende jaar op zoek naar het DNA van de streek, de uitdagingen en ambities en het toekomstbeeld. Deze input zal de stuurgroep in het masterplan verwerken. 

IMG_5253.jpg
tijdslijn_act.jpg
belevingsboomgaard.jpg

Laat jij je stem ook horen?

bottom of page